Anonymous โพสต์ 2023-4-11 23:25:55

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ (Terms of Service)

<div align="left"><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;"><a href="https://thank.cloud/privacy.html" style=""><font color="#ff0000">read Privacy Data Usage</font></a>&nbsp;here<br></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><br></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">THANK.CLOUD&nbsp;</span>มีนโยบาย ในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านได้ให้ หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ของเรานั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของเรา ซึ่งเราจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด และจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ หรือ จำหน่าย ต่อ บุคคลที่สามเป็นอันขาด โดยเราขอเรียนว่า ปัจจุบันเรา ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ผู้ใช้บริการ<a class="gL9Hy" href="https://www.google.com/search?client=opera&amp;hs=CH0&amp;sxsrf=ALeKk030GJ_K0E4s63cHf0OM-887nLOdSg:1593607841183&amp;q=%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjSvqPqi6zqAhWVaCsKHdk2A_QQBSgAegQIDBAq" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; transition: all 0.5s ease 0s;">โฮสติ้<span class="spell-diff-red" style="box-sizing: border-box;">ง</span></a>&nbsp;( Hosting )</span>&nbsp;จะถูกจำกัด&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Inodes</span>&nbsp;เอาไว้ที่ต่ำสุดคือ&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">30,000 inodes</span>&nbsp;และ สูงสุดคือ&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">100,000 inodes</span>&nbsp;ตามลำดับ Package ที่ท่านใช้งาน และทางเราจำกัดไว้ในระดับที่ปลอดภัย และ เหมาะสมกับ Package ไว้อย่างดีแล้ว</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ราคา&nbsp; VPS &nbsp;ทุก&nbsp; PLAN &nbsp;ที่แสดงอยู่หน้าเว็บไซน์ &nbsp;นั้น &nbsp; ไม่รวมค่า&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">License</span></span><br style="box-sizing: border-box;">ทางผู้ให้บริการไม่อนุยาทให้นำ&nbsp; VPS&nbsp; ที่ไม่มี&nbsp; License&nbsp; ของ&nbsp; OS ( Operation System ) อย่างถูกต้อง ไปใช้ในเชิงพาณิชย์เด็ดขาด<br style="box-sizing: border-box;">ทางผู้ให้บริการขอเสนอให้เช่า&nbsp; License&nbsp; แบบ&nbsp; SPLA&nbsp; รายเดือนแทน สามารถเช่าใช้งานได้จากผู้ให้บริการ License&nbsp; จากที่อื่นได้ตามสดวกของท่าน<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">หากผู้ใช้บริการ สร้างความเดือดร้อน หรือ กระทบต่อ ผู้ใช้งานท่านอื่น&nbsp;จะระงับโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">ห้ามใช้บริการนี้ ที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ขุดเหรียญเงินดิจิตอล ( Mining Money ) จะระงับโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล และ/หรือเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">ผู้ใช้บริการต้องเก็บรหัสผ่านใดๆ ก็ตามที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเอง และ/หรือ ระบบของเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยรวม</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">ห้ามผู้ใช้บริการ ส่งอีเมลที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM หรือ ส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับ ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลออกจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยตรง หรือจะเป็นการอ้างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการส่งอีเมลก็ตาม ผู้ใช้บริการที่ทำการส่งอีเมลที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ก็ตาม ต่อผู้ให้บริการและผู้ที่ได้รับอีเมลนั้นๆ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">ผู้ใช้บริการเว็บโฮสติ้งย่อมต้องทราบดีว่า กำลังใช้ทรัพยากรต่างๆ ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับผู้ใช้บริการท่านอื่นอยู่ ดังนั้น ถ้าผู้ใช้บริการรายใด ใช้บริการแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการรายอื่นๆ ผู้ให้บริการจะทำการ ตักเตือน ในครั้งแรก และจะยกเลิกให้บริการในครั้งต่อไป หรืออาจยกเลิกให้บริการในครั้งแรกทันที ขึ้นอยู่กับผลที่เกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">การขอยกเลิกใช้บริการ Colocation ผู้ใช้บริการต้องขอยกเลิกก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร โป๊เปลือย ผิดศีลธรรม โปรแกรมเถื่อน โดยเฉพาะไฟล์ mp3, wma ที่จัดทำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ รวมถึงไฟล์ หรือโปรแกรมผิดกฎหมาย ที่ได้ทำการเปลี่ยนนามสกุล หรือถูกบีบอัดโดยโปรแกรมต่างๆ ด้วยเช่นกัน</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">ห้ามใช้บริการนี้เพื่อการโจมตีระบบของเซิร์ฟเวอร์ หรือบุคคลอื่น เช่น mail bomb, hack, crack, DoS, spamming, port scanning และวิธีอื่นๆ ที่มีลักษณะ หรือจุดประสงค์ที่คล้ายกัน ผู้ใช้บริการที่เผยแพร่ข้อมูลหรือใช้บริการไปในทางลักษณะดังกล่าว จะถือว่าเป็นการทำผิดกฎของผู้ให้บริการ จะถูกยกเลิกการให้บริการทันที</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">ผู้ให้บริการ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีที่สุด และจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งข้อมูลใดๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินคดี</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">ในกรณีที่ผู้ให้บริการให้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการขอใช้สิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับบริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">การยกเลิกการให้บริการ อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริการให้ในทุกกรณี<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">หากผู้ใช้งาน ไม่สามารถใช้งาน Application ที่ท่านนำมาใช้งานได้ ทางเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบ และไม่ขอคืนเงินในส่วนนี้ รวมไปถึง IP ถูก Blocked จาก Application ที่ท่านต้องใช้งาน ทางเราจะให้ท่านเป็นผู้ติดต่อขอ unblocked จากเจ้าของ Application ด้วยตัวของท่านเอง</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: large;"><span style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: underline;">นโยบายการขอคืนเงิน</span><br style="box-sizing: border-box;"></span>-การขอคืนเงินต้องทำเรื่องขอภายใน 7 วัน นับจากวันที่เติมเงินและจำนวนที่เติม หากพ้น 7 วัน เราจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">-การขอคืนเงิน ด้วยเหตุผล บริการของเราเต็มจำนวนอัตราการรองรับผู้ใช้บริการและไม่สามารถเช่าเพื่อใช้งานได้ จะไม่มีการคืนเงินในส่วนนี้เด็ดขาด</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">-การขอคืนเงิน ด้วยเหตุผล ท่านจำเป็นต้องนำเงินไปทำเรื่องส่วนตัวต่างๆ จะไม่มีการคืนเงินให้เด็ดขาด ฉะนั้น ควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนเติมเงินเข้ามา</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">-การขอคืนเงิน ที่เติมเข้ามาผ่านช่องทาง Truemoney Card จะไม่มีการคืนเงินเด็ดขาด</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">-การขอคืนเงิน หากมีภาษี หรือ ค่าธรรมเนียม ( Fee ) ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการคืนเงิน ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">-การขอคืนเงินจาก บริการประเภท การชำระเงินแบบเรียกซ้ำ ( Recursive Payment ) จะถูกพิจารณาจากภาพรวมบัญชีของท่าน</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">-หากไม่เข้าเงื่อนไข ของ กฏข้างต้นต้นทั้งหมด จะถูกพิจารณาจากผู้ให้บริการ</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: large;"><span style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: underline;">ค่าบริการส่วนอื่นๆ</span><br style="box-sizing: border-box;"></span>-หากบริการที่ท่านใช้อยู่ มีปัญหา ซึ่งเกิดมาจากการกระทำของท่านเอง ทางเราจะมีค่าบริการในการช่วยเหลือ หรือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เริ่มต้นที่ 200 บาท (+-) ตามความจำเป็น โดยพิจารณาจากสถารณ์การณ์ที่เกิดขึ้น</p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;">-ทางเราไม่มีนโยบายการคิดค่าบริการ เพิ่มเติม จากราคา Package ที่ท่านเลือกใช้งาน ฉะนั้นหากเกิดปัญหาอะไรก็ตาม ทางเราจะแนะนำให้ ติดตั้งบริการใหม่ เป็นอันดับแรก<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">การกระทำที่เกิดขึ้นทั้งหมด ที่เกิดจากการใช้บริการของ THANKCLOUD ทั้งหมด ทั้ง VPS และ Hosting ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่าน และเข้าใจข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการ</span></p></div>
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ (Terms of Service)